- V4 DANCE CUP


Dňa 18.9.2021 sa naši tanečníci zúčastnili kvalifikačnej tanečnej súťaže
na V4 DANCE CUP / Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko /  v Piešťanoch
ktorá dopadla pre tanečníkov úspešne a do Gbelov priviezli nasledovné
umiestnenia:

Aladin - 2.miesto
Pizzu prosim - 2.miesto
Laboratorium - 1.miesto
V parku - 2.miesto
Orchester  - 1.miesto
Stairs - 1.miesto
Cirkus - 2.miesto
Choreografile pripravil - Lukáš Jureňa

Podľa vytancovaných bodov sa dozvieme či tanečníci postúpili do veľkého
finále.
Ďakujeme rodičom za podporu a tanečníkom za reprezentáciu a pekne
odvedené výkony.

- UMENIE V MESTE

Výstavu absolventov výtvarného odboru ZUŠ nájdete  v našom mestskom parku

 

Prechádzali ste sa poslednú dobu v parku pred mestským úradom a pozreli

ste si našu výstavu absolventov výtvarného odboru ZUŠ Gbely ? Ak bola pre vás

milým prekvapením , tak sme radi. Môžeme si tak s Lukášom J. povedať, že

splnila svoj cieľ. Má byť obohatením kultúry nášho mestečka, kde kultúra

okrem športu mala vždy významné postavenie. Kto ju ešte nestihol navštíviť,

tak má ešte túto možnosť do konca mesiaca jún.

Uvedená výstava ponúka široké spektrum výtvarných štýlov od kresby cez

maľbu a to rôznymi výtvarnými prostriedkami . Jej čaro je práve v jej pestrosti

.Tak ako našim mladým výtvarníkom , tak aj každému z vás je blízky iný

výtvarný štýl, veď umenie je subjektívny fenomén. Tých prívlastkov aké je ešte

umenie je určite viac. V tejto zložitej dobe mi prichádza na myseľ, že je určite

spájajúce.

Nájsť prepojenie medzi kultúrou a životom v meste ...práve tak je

konceptuálne poňatý náš výtvarný projekt. Stal sa pre nás veľkou výzvou, či

našim prianím. Ďakujeme vedeniu nášho mesta Gbely a vedeniu našej ZUŠ,

ktorí nás v tomto projekte podporili a tiež nám pomohli s jeho realizáciou.

Veľká vďaka patrí tiež našim milým absolventom za poctivú , systematickú

prácu počas celého školského roka a to i napriek prekážkam, ktoré priniesla

táto doba. Môžete byť na seba hrdí, že ste zvládli vypracovať svoje

absolventské práce na výbornú.

Každým spojením, či skôr prepojením vzniká nielen niečo nové, ale aj

zaujímavé a nekonvenčné...Veď umenie nie je sen, ale život...

 

Mgr. Andrea Papánková

- ENDY ONLINE súťaž Levice

Dňa 22.5.2021 sa náš miestny Dom kultúry po dlhom čase zaplnil
tanečníkmi… ENĎÁCI počas celého dňa súťažili v celoslovenskej tanečnej
ONLINE súťaži vo výrazových tancoch. Tanečníci sa striedali pred
porotou, ale aj divákmi, ktorí ich sledovali počas celého dňa online na
svojich obrazovkách. Po dlhom čase bolo cítiť  súťažnú atmosféru, ale aj
napätie pri live výsledkoch. Ďakujeme SMM Gbely za priestor a
ústretovosť a samozrejme rodičom, ktorí nás povzbudzovali zo svojho
domáceho prostredia.
Choreografie pripravili: Jessica Kobilyová, Lukáš Jureňa.

- Hair UP - 1.miesto /duo deti / 
- Rain man - 3.miesto / solo deti /
- Na farme - 3.miesto / trio deti / 
- Koralína a svet za tajomnými dverami - 2.miesto / solo juniori / 
- Kniha spomienok - 4.miesto / solo juniori / 
- Zabudnuté hračky - 1.miesto / trio deti /
- Agentky - 3.miesto / trio deti /
- Plážová párty - 1.miesto / formacia deti /
- Stairs - 2.miesto / formacia mládež /
- Odlišný - 3.miesto / formacia mládež / 
- Moonlight - 2.miesto / formacia mládež /
- Circus - 1.miesto / formacia mládež / 
- V parku - 2.miesto / formacia juniori / 
- Aladin - 1.miesto / formacia juniori / 
Laboratorium - 2.miesto / formacia juniori/
Pizzu prosím - 2.miesto / formacia juniori /

Ďakujeme tanečníkom ! ONLINE nikdy neprenesie tú správnu tanečnú
emóciu... ale naši tanečníci to bravúrne zvládli... klobúk dole.

- ABSOLVENTI 2020/2021

 

Absolventi šk. roka 2020/2021


Hudobný odbor - Ištvančínová Karin, Valachovičová Viktória, Hrušecká
Bibiána, Sovičová Liliana , Velická Stela , Matula Adam

Výtvarný odbor - Filípková Gréta, Ištvančínová Karin, Janáková Carolina,
Jurkovičová Marianna, Klenová Alexandra, Michalková Michaela, Nemcová
Nina, Paradeiserová Sára, Pechová Lucia, Šmidová Lara, Válková Chiara
Sofia, Luisa Audová

Tanečný odbor - Bíla Terézia Anna, Bolebruchová Natália, Čarská Terézia,
Horinková Nina, Krušinová Natália, Lacková Karolína, Lacková Natálie,
Mokryšová Erika, Paradeiserová Sára, Pechová Lucia, Pišojová Kristína,
Ružičková Aneta, Šmidová Adela, Válková Chiara Sofia, Vaňková Viktória,
Kobilý Sebastián, Kaššová Katarína, Kuklišová Terézia, Masaryková Sára,
Valachovičová Karin

- ONLINE WORKSHOPY PRE ENĎÁKOV

Vzdelávanie našich tanečníkov pokračuje nielen so svojimi vyučujúcimi, ale aj v podobe workshopov v rôznych tanečných štýloch. Pre tanečníkov sme si pripravili v spolupráci so slovenskými lektormi – zábavný kondičný tréning pre deti a kondičné tréningy pre mládež; flexi tréning, ktorý tanečníkom dopomohol rozvíjať ich flexibilitu a elasticitu tela a tiež lekcie hip-hopu, čo je pre našich tanečníkov novým tanečným štýlom. Najväčším prekvapením pre Enďákov bol najznámejší hip-hopový tanečník na Slovensku – Laci Strike. Pre všetkých tanečníkov to bola nová skúsenosť a je už len na nich, koľko si z toho zoberú do svojho tanečného sveta. ĎAKUJEME ZUŠ Gbely a našej pani riaditeľke. Tak snáď už čoskoro v tanečných sálach… alebo že by na ENDY letnej SHOW?? uvidíme… :-) 

Lukáš Jureňa, Jessica Kobilyová
ENDY ZUŠ GBELY 

- Umenie prináša radosť

Zamýšľali ste sa niekedy nad významom umenia ? Umenie nielenže rozvíja
kreativitu a kultivuje osobnosť samotného tvorcu, ale aj celej komunity
ľudí, ktorí umenie vnímajú. Prináša ľuďom radosť, príležitosť zamyslieť
sa , možno príležitosť  premeniť problémy na výzvy....Umenie je totiž
spôsob neverbálnej komunikácie medzi ľuďmi .
S takýmto cieľom bola koncipovaná výstava výtvarných prác žiakov
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy, ktorá bola inštalovaná v
bývalom miestnom kine. Obyvateľom mesta  sme chceli spríjemniť chvíle
čakania na výsledky testov. Ďakujeme za spoluprácu Jessice Kobilyovej a
Lukášovi Jureňovi, ktorí nám s týmto projektom pomáhali. Tiež ďakujeme
nášmu mestu za poskytnutie priestoru k jeho realizácii.
    Ak sa nám to spoločne podarilo - prepojiť umenie so životom a
preniesť do vašej duše kúsok radosti a krásy , tak sme zo srdca veľmi
radi :) . Spoločne to dáme  :) .

Mária Pálenyiková a Andrea Papánková

ONLINE KONCERTY

ONLINCE KONCERTY tanečného a hudobného odboru si môžete pozrieť v nasedujúcich odkazoch. 

Príjemné pozeranie. 

 

Umenie je skvelou prípravou na život ako taký...

Dištančné vzdelávanie výtvarného odboru ponúka svojim žiakom rozmanité výtvarné témy, ktoré môžu  spracovať im blízkou výtvarnou technikou. Okrem  kresby a maľby je to  aj umelecká fotografia. Veľmi veľa možností  ponúkala k tomu  na jeseň  nádherná jesenná príroda, potom to bol čas adventu, kedy deti doma pomáhali s vianočnou výzdobou , s pečením a ozdobovaním medovníčkov a teraz je to zasa krásna zimná scenéria. 

   Žiaci mali možnosť zapojiť sa i počas dištančného vzdelávania do výtvarnej súťaže s názvom Modrý svet umenia ( Bardejov), kde sa výtvarné práce i prihlášky posielali tento raz  elektronicky. Témou zaslaných výtvarných prác bolo "Vianočné želanie" . Deti si väčšinou priali zachrániť  Vianoce pred koronou, priali si zdravie, nádej pre všetkých ľudí...V tejto výtvarnej súťaži získala 1.miesto Viktória Kovalovská a Cenu poroty získala Aneta Černá. I touto cestou im ešte raz gratulujeme a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov. 

   Dištančné vzdelávanie je veľmi náročné hlavne na sebadisciplínu žiakov, na zorganizovanie voľného času. Na svojich výtvarných prácach systematicky pracujú hlavne absolventi výtvarného odboru, využívajú konzultácie s učiteľom.  Aktívny záujem majú rovnako žiaci , ktorí sa pripravujú na stredné umelecké školy .Niektorí žiaci už majú po talentových skúškach a čakajú na výsledky., iných ešte len talentové skúšky čakajú. 

     V tomto období u žiakov oceňujeme  najmä ich vynaliezavosť a originalitu. Tiež si vážime  spoluprácu rodičov.  Práve kreativita akéhokoľvek druhu umenia  prináša deťom dlhodobé uspokojenie, je tou pravou relaxáciou, ktorú deti v tejto dobe zvlášť potrebujú. Umenie učí detí  trpezlivosti, umožňuje im vyjadriť svoje emócie .Cez kresby,  výrobu rôznych vecí a používaním rôznych materiálov sa buduje ich  vlastná hodnota a sebavedomie. Umenie  je skvelou prípravou na život ako taký... 

Hodnotenie prospechu v 1.polroku 2020-2021

Vážení rodičia, žiaci, po prerokovaní a schválení pedagogickou radou „per rollam“ dňa 25.1. 2021 sme sa rozhodli, že klasifikácia za 1. polrok  prebehne v riadnom termíne. Klasifikácia je pre rodičov dostupná k nahliadnutiu na informačnom systéme našej školy – IZUŠ.

 

Forma hodnotenia.

Prospech žiaka sa pri polročnom hodnotení realizuje klasifikáciou známkou, alebo sú niektoré predmety hodnotené ako „absolvoval“.

 

Hudobný odbor:

Žiaci PŠ – absolvoval.

Hra na nástroji, hra z listu- známka

Hudobná náuka- známka

Obligátny nástroj- známka

Štvorručná hra, komorná hra, hra v súbore- absolvoval.

 

Výtvarný odbor:

Žiaci PŠ - absolvoval.

1/1r- 3/1.r : Kresba, maľba, dekoratívne činnosti, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                      Grafika- absolvoval.

4/1.r- 4/2.r.: Kresba, maľba, interpretácie a komunikácie výtvarného diela- známka.

                       Grafika, dekoratívna činnosť a modelovanie- absolvoval.

 

Tanečný odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, kreatívny tanec, džezový tanec- známka

Ľudový tanec- absolvoval.

 

Literárno-dramatický odbor:

Žiaci PŠ- absolvoval

Dramatická príprava, prednes- známka.

 

V Gbeloch dňa 28.1. 2021              Mgr. Magdaléna Rafaelisová DiS.art.- riaditeľka školy.

VIANOCE ZUŠ GBELY 2020

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

 

ZUŠ Gbely 

Protiepidemické opatrenia a odporúčania

 

Vážení rodičia,

 

blíži sa začiatok školského roka, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pristupujeme k dodržiavaniu protiepidemických opatrení a odporúčaní. Na základe opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a tiež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zavádzame nasledovné opatrenia:

 

1.       Pred nástupom do ZUŠ je povinný rodič odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Tlačivo tu

 

2.       Po každom prerušení dochádzky žiaka do ZUŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenia (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Tlačivo tu

 

3.       Zákonným zástupcom je vstup do budovy ZUŠ zakázaný (v prípade potreby môžu zákonní zástupcovia využiť telefonický alebo mailový kontakt na triedneho učiteľa, prípadne riaditeľa školy).

 

4.       Do budovy školy vstupujú žiaci s ochranným rúškom, dezinfekcia rúk bude zabezpečená. Žiakom 1. stupňa ZŠ je odporúčané nosiť ochranné rúško, pre 2. stupeň ZŠ je nosenie ochranného rúška v budove školy povinné.

 

5.       O rozvrhoch žiakov budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom e-mailu do 04.09.2020. V prípade nedoručenia rozvrhu kontaktujte triedneho učiteľa.

Poplatky za štúdium v ZUŠ

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole je mesačne pre: 

- žiak pri individuálnej výučbe - 7 eur. 

- žiak pri individuálnej výučbe - druhá, tretia v poradí - 15 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" - 0 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) A - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" - 3,50 eur. 

- žiak prípravného štúdia (PŠ) B - "prípravka" druhá, tretia v poradí - 7,00 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - 5 eur. 

- žiak pri skupinovej výučbe - druhá, tretia v poradí - 10 eur. 

- dospelých v idividuálnom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 20 eur. 

- dospelých v skupinovom vyučovaní - dospelá osoba, ktorá má vlastný príjem - 15 eur. 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2015 

 

 

Darujte nám vaše 2% z dane

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so  žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2017.

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu. O ich použití rozhoduje Rada rodičov pri Rodičovskom združení  ZUŠ Gbely – Umenie deťom.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane,   môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ, triednemu učiteľovi,  alebo priamo  na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2018. Tlačivo nájdete v sekcii "Tlačivá".

 

Za každý príspevok vopred ďakujeme.

 

                                                                      Rodičovské združenie pri ZUŠ Gbely Umenie deťom

MY Dance 2016

 Endáci sa tak ako každý rok zúčastnili tanečnej súťaže MY Dance 2016 na Myjave. Nesú si domov nasledovné umiestnenia :

1.miesto disko - Hello /deti 2 /
3.miesto disko - New generation /mládež/
2.miesto show dance - Mauglí /deti 1/

Všetkym tanečnikom, aj tym ktorí sa neumiestnili, dakujem za perfektne predvedene tanečne vykony :)

Choreografie pripravil : Lukáš Jureňa

Stránka 1 z 2