O Pribinov Pohár Nitra

O Pribinov pohár Nitra

Dňa 15.5.2016 sa tanečná skupina ENDY ZUŠ Gbely zúčastnila na medzinárodnej tanečnej súťaži “ O Pribinov Pohár - Nitra  “ . Tanečníci bojovali celý deň statočne a domov si priniesli nasledovné výsledky:

3. Miesto - Wonderland ( male.choreo disko - Eliška Molčanová, Linda Nemcová )
2. Miesto - Hello ( disko choreo. - deti 2 )
2. Miesto - Prove it ( male.choreo disko - Katarína Kaššová , Terézia Kuklišová  )
1. Miesto - Action ( disko choreo. - juniori )
1. Miesto - New Generation ( disko choreo. - HVK )
4. Miesto - Zákony džungle ( open choreo. deti 2 )
1. Miesto - Stroskotanec ( open choreo. - HVK )

Choreografie pripravil : Lukáš Jureňa

Úspechy tanečnej skupiny ENDYTanečná skupina ENDY sa zúčastnila viacerých súťaží :

24.4. 2015 Tanečný festival Bojnice 2015
Choreografia Bathory si v kategórii vytancovala druhé miesto v disko tancoch si choreografia Euphoria vytancovala tak tiež druhé miesto a cenu za námet choreografie si zaslúžili tučniaci z Madagaskaru.

25.4. 2015 Top dancing Topolčany - súťaže sa zúčastnili najstarší tanečníci tanečnej skupiny ENDY s disco choreografiou Spectrum sa prebojovali  do finále súťaže, čo je veľkým úspechom. Nakoľko sa súťaže Top dancing zúčastňujú majstri Slovenska a Európy v disko tancoch.

2.5.2015 Považskobystrický pohár v diskotancoch - tejto súťaže sme sa zúčastnili s dvomi disko choreografiami Spectrum a Girls a obidve sa vo svojej vekovej kategóri umiestnili na druhom mieste.

9.5.2015 - Saltare orbis Malacky - Z tejto súťaže si tanečná skupina ENDY odniesla dve ceny poroty za choreografie Bathory a Nákupná mánia.

V dňoch 29 až 30. 5 čaká tanečníkov súťaž Senecká dúha, na korej dúfam, že budeme pokračovať v našich úspechoch.

Choreografie pripravil Lukáš Jureňa, ďakujem všetkým tanečníkom za úspešnu reprezentáciu školy :)

Úspešný klavíristi

 Klavírné oddelenie druhý školský polrok 2014/2015 reprezentovalo ZUŠ Gbely na dvoch významných súťažiach.
       Dňa 16.4.2015 sa konal 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava 2015 v sólovej hre na klavíri. Umeleckým garantom tejto súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ MgA. Stanislav Hochel. Žiaci boli rozdeleni podľa veku do 5. kategórií (celkom 158 súťažiacich). ZUŠ Gbely reprezentovala v 3. kategórii  Alexandra Macánková (ped. Mgr.art. L. Uhrincová) spolu s 41 ďalšími účastníkmi z rôzných krajov Slovenska (ZUŠ Košice, Poprad, Topoľčany, Dolný Kubín, Prešov, Bratislava,Senica, Nitra..). Členmi odbornej poroty boli pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škol (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina). Porota hodnotila a zaraďovala súťažiacich do 3 pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Po výbornom umeleckom prednese skladieb P.I. Čajkovského (Apríl, Ročné doby op. 37a) a D. Kardoša (Bagately op.18 č.19,13,8) si Alexandra Macánková právom „vybojovala“ strieborné pásmo.
      Budúcí rok sa tešíme a pripravujeme na ďalší 16. ročník súťaže Schneiderova Trnava v štvorručnej hre na klavíri.

       O pár týždnov neskôr 5.5.2015 nás privítala Senica svojou už 3. regionálnou klavírnou súťažnou prehliadkou pre žiakov základných umeleckých škôl. Súťaž bola koncipována opäť podľa veku do 5 kategórií (celkom 61 účastníkov). Svoje skladby si na súťaž už niekolko mesiacov vopred pripravovali naše žiačky Gréta Filípková - 1. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Stela Velická - 1. kategória (ped. L. Gálová), Alexandra Vrbová - 2. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová, Alexandra Macánková - 3. kategória (ped. Mgr.art. L. Uhrincová). Počas celého dňa sme mali možnosť si vypočuť kvalitné výkony aj ostatných súťažiacich prevážne zo ZUŠ Senica, Skalica, Holíč, Kúty, Sereď a Stupava.
       Odborná porota v zložení pedagógov Konzervatória Bratislava, ZUŠ Nitra a ZUŠ Hodonín hodnotila umelecké výkony súťažiacich opäť do 3 pásiem.
            1. kategória bronzové pásmo - Gréta Filípková a StelaVelická
    1.    2. kategória bronzové pásmo -  Alexandra Vrbová
    2.    3.kategória bronzové pásmo - Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová
    3.    3.kategória strieborné pásmo  - Alexandra Macánková

       Nadobudnuté skúsenosti zo všetkých súťaží sú pre žiakov a ích pedagógov veľkým prínosom pre ďaľšie umelecké výkony.

                                                                                                                 Mgr. art. Lenka Uhrincová

Vyhlásenie prijímacích skúšok do ZUŠ

Základná umelecká škola, Čsl. Armády 1207,  908 45  Gbely

___________________________________________________________________________

 ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Čítať ďalej...

Beatforum 2014

Propozície na Beatforum 2014 nájdete TU.

ENDY úspešný v Senci 2014

1. miesto "červená čiapočka" / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

2. miesto " do pralesa na banány " / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

2. miesto " príbeh hračiek " / show dance, choreo: Mgr. Martina Kondllová /

3. miesto " čarodej z krajiny OZ " / show dance, choreo: Lukáš Jureňa


Gratulujeme tanečníkom :)

ENDY uspešný v Bojniciach

Tanečná skupina ENDY pod vedením Mgr. Šteflíkovej Martiny a Lukáša Jureňu sa dňa 11.4.2014 zúčastnila Festivalu moderného tanca v Bojniciach. Svojími skvelými výkonmi si vytancovali tieto umiestnenia : 

3. miesto show deti maska / Mgr. Martina Šteflíková /
3. miesto show deti príbeh hračiek / Mgr. Martina Šteflíková /
3. miesto show juniori čarodej z krajiny OZ / Lukáš Jureňa /
2. miesto malé choreografie paparazzi / Lukáš Jureňa /
2. miesto open dance retro / Mgr. Martina Šteflíková /
1. miesto disco dance mládež wake me up / Lukáš Jureňa / 
mimoriadna cena za extra talent : Lukáš jureňa

Odrazový bod pre mladých žiakov

Základná umelecká škola Gbely usporiadala v dňoch 18. a 20. marca 2014 interné koncerty v koncertnej sále ZUŠ Gbely.

Priestor dostalo 45 mladých spevákov a hudobníkov. Niektorí si mohli po prvýkrát vyskúšať, aké to je stáť na javisku, spievať a hrať pred publikom.

Svojimi výkonmi dokázali, že v našom meste rastú nové hudobné talenty, ktoré môžu v budúcnosti úspešné reprezentovať mesto na súťažiach.

Práve tieto interné koncerty sa stávajú pre mladých muzikantov a spevákov odrazovým a veľmi dôležitým bodom ich prvých skúseností pre vystupovanie pred väčším počtom ľudí.

Poďakovanie patrí učiteľom za výučbu mladých talentov, ale vďaka patrí aj rodičom a starým rodičom, ktorí svoje deti či vnúčence podporujú nielen doma, ale aj osobnou návštevou na koncertoch pri ich prvých hudobných krokoch na pódiu.

Beatfórum 2013

13. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnej piesne, hudobných skupín, scénického a moderného tanca

16.11.2012 súťažilo 35 spevákov a 11 hudobných skupín
HS Alarms ZUŠ Gbely pod vedením Bc. Petra Pechu získala 2.miesto a Cenu prednostky mesta Gbely

17.11.2012 súťažilo v DK Gbely 685 tanečníkov s 89 choreografiami z 21 organizácií nitrianskeho, trnavského, bratislavského a trenčianskeho kraja.
TS Endy ZUŠ Gbely pod vedením Bc. Martiny Šteflíkovej a Lukáša Jureňu získala dve 1. miesta , tri 2.miesta, päť 3. miest a Cenu primátora mesta Gbely. TS Pegas pod vedením Dis.art. Milice Barkóciovej získala dve 1. miesta a jedno tretie miesto.

Stránka 2 z 2