User Login

Odbory

HUDOBNÝ ODBOR

Polachová Ivana  DiS.art. / spev, literárano dramatický odbor, hudobná náuka / Gbely 

Mgr. Marek Kocák DiS.art. / gitara / Gbely 

Mgr. Rafaelisová Magdaléna Dis.art. / spev,klavír / Gbely 

Barbora Sláčiková Dis.art. / drevené dychové nástroje, hudobná náuka, dychový súbor  / Gbely 

Bc. Mária Hyžová Dis.art. / klavír / Gbely 

Peter Skala / plechové - drevené dychové nástroje, bicie nástroje  / Gbely, Smolinské 

Gálová Lucia Dis.art. / drevené dychové nástroje, klavír,hudobná náuka  / Smolinské, Gbely

Mgr. Balgová Alexandra PhD. / drevené dychové nástroje,klavír,hudobná náuka  / Petrova Ves, Gbely 

Mgr. Okrouhlá Veronika Dis.art. / spev, klavír, priečna flauta, hudobná náuka   / Gbely

Kocák Branislav  / hudobná skupina / Gbely 

Brna Marek  / husle / Gbely

Michal Čas / akordeón / Smolinské 
Peter Krchňavý / gitara / Gbely VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. Pálenyiková Mária / výtvarný odbor / Gbely 

Mgr. Zuzana Dermeková /výtvarný odbor/  Petrova Ves, Gbely, Smolinské

Mgr. Papánková Andrea / výtvarný odbor / Gbely 

 

TANEČNÝ ODBOR

Jureňa Lukáš - choreograf

Mgr. Jessica Kobilyová / tanečný odbor / Gbely,   

Mgr. Zuzana Obernauerová / ľudový tanec / Gbely

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Polachová Ivana  DiS.art.