User Login

Úspešný klavíristi

 Klavírné oddelenie druhý školský polrok 2014/2015 reprezentovalo ZUŠ Gbely na dvoch významných súťažiach.
       Dňa 16.4.2015 sa konal 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava 2015 v sólovej hre na klavíri. Umeleckým garantom tejto súťaže je pedagóg a hudobný skladateľ MgA. Stanislav Hochel. Žiaci boli rozdeleni podľa veku do 5. kategórií (celkom 158 súťažiacich). ZUŠ Gbely reprezentovala v 3. kategórii  Alexandra Macánková (ped. Mgr.art. L. Uhrincová) spolu s 41 ďalšími účastníkmi z rôzných krajov Slovenska (ZUŠ Košice, Poprad, Topoľčany, Dolný Kubín, Prešov, Bratislava,Senica, Nitra..). Členmi odbornej poroty boli pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škol (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina). Porota hodnotila a zaraďovala súťažiacich do 3 pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Po výbornom umeleckom prednese skladieb P.I. Čajkovského (Apríl, Ročné doby op. 37a) a D. Kardoša (Bagately op.18 č.19,13,8) si Alexandra Macánková právom „vybojovala“ strieborné pásmo.
      Budúcí rok sa tešíme a pripravujeme na ďalší 16. ročník súťaže Schneiderova Trnava v štvorručnej hre na klavíri.

       O pár týždnov neskôr 5.5.2015 nás privítala Senica svojou už 3. regionálnou klavírnou súťažnou prehliadkou pre žiakov základných umeleckých škôl. Súťaž bola koncipována opäť podľa veku do 5 kategórií (celkom 61 účastníkov). Svoje skladby si na súťaž už niekolko mesiacov vopred pripravovali naše žiačky Gréta Filípková - 1. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Stela Velická - 1. kategória (ped. L. Gálová), Alexandra Vrbová - 2. kategória (ped. Mgr.art. L.Uhrincová), Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová, Alexandra Macánková - 3. kategória (ped. Mgr.art. L. Uhrincová). Počas celého dňa sme mali možnosť si vypočuť kvalitné výkony aj ostatných súťažiacich prevážne zo ZUŠ Senica, Skalica, Holíč, Kúty, Sereď a Stupava.
       Odborná porota v zložení pedagógov Konzervatória Bratislava, ZUŠ Nitra a ZUŠ Hodonín hodnotila umelecké výkony súťažiacich opäť do 3 pásiem.
            1. kategória bronzové pásmo - Gréta Filípková a StelaVelická
    1.    2. kategória bronzové pásmo -  Alexandra Vrbová
    2.    3.kategória bronzové pásmo - Tamara Ambrová, Natália Bolebruchová
    3.    3.kategória strieborné pásmo  - Alexandra Macánková

       Nadobudnuté skúsenosti zo všetkých súťaží sú pre žiakov a ích pedagógov veľkým prínosom pre ďaľšie umelecké výkony.

                                                                                                                 Mgr. art. Lenka Uhrincová